If You Want Me (全新歌)

作曲:Marketa Irglova 
作詞:林若寧
編曲:C.Y. Kong
監制:Davy Chan / C.Y. Kong


如何都記得 零下兩度
攀登東京塔尖
如何都記得 門前密碼是
117等於 你認識的那天

遊 思路 沿路有霧 依依稀稀有你在背面
回 家路 留下記號 或許得你知
在當中變遷

If You...Want Me 請你 和應
If You...Want Me 總會 共鳴

如何不記得 臨別吻別
多麼刻骨 銘心
那麼記不記得 嚴寒下冷病
一窩清粥 跟你分 流連熟悉街道
回頭又細認 當初溫馨的氣氛

離 開後 餘下節日
沒甚麼需要很 開心

If You...Want Me 請你 和應
If You...Want Me 總會 共鳴

If You...Want Me 請你 和應
If You...Want Me 總會 共鳴

If You...Want Me 請你 和應
If You...Want Me 總會 共鳴