[AppleMusicPro 蘋果專業音樂軟件教學] - 陳慧琳 超級小黑咪 [Chord譜]

曲: Lady Q  詞:甄健強   Key: D   

D                                G                        A
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
(最)開的心笑到最真心 ( ) Bulu Bulu Pa ( ) Bulu Pa
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
D                                 G                A     D
(最)開的心笑到最真心 (我)大力左(喲) (仆)親 都開心
G                A        D                     G                 A
(每)天都(Encore) (不)需煎返一打 (超)級靚的(西)多
D                     G              A       D                            G      A       
(不)需 捉伊因 (飛)身四邊(穿)梭 (但)係…係開心喎!( )哎(唷)!

D            G       A    D                 G      A
# (運)動就可 ( ) 健(康) (食)飯就煲 ( ) 例(湯)
 D              G    A     D           G         A      
(就)系不需(悲)(壯)  (噢)! 大(家)去(亂)撞 
 D                   G    A     D          G  A
(願)望令鮮花都(開)(放) (好) 係(咁)( )!
Em                       F#m                      Em      D
(貓)咪的超級新裝 (給)爸爸媽媽增光 (手)臂(機)關槍粗壯
Em       F#m           G                               A
(左)腦 (揹)得起精鋼 ( ) 要戰鬥你要夠壯 (要)愛要夠放  #

 D                               G                        A
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
(最)開的心笑到最真心 ( ) Bulu Bulu Pa ( ) Bulu Pa
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
D                              G                 A         D
(最)開的心笑到最真心 (志)氣確係(到)家 (奸)仔有幾衰
G           A        D                         G                  A
(也)不必(驚)慌  (OK)! 不必擔心 ( ) 即刻送他(激)光
D                  G                A           D                      ,     G    A
(奸)仔 一清倉 (邊)一個都(心)安  (就)係 大家甘話!(EEO~)( ) 

Repeat #

D                                 G                        A
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
(最)開的心笑到最真心 ( ) Bulu Bulu Pa ( ) Bulu Pa
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
(最)開的心笑到最真心 ( ) Bulu Bulu Pa ( ) Bulu Pa
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
(最)開的心笑到最真心 ( ) Bulu Bulu Pa ( ) Bulu Pa
(最)真的心笑到最開心 ( ) Bulu Bulu Ya ( ) Bulu Ya
(最)開的心笑到最真心 ( ) Bulu Bulu Pa ( ) Bulu Pa