BB 保你大

作詞:王慶生 作曲:Cake-K/Umedy

Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love

快樂無憂愁 每天笑臉展開顏
活力 BB 永沒停止 日夜狂玩
對住大人照樣去任性
HEHE HAHA BEBE BABA 最重要係好玩
若困倦的爸媽 發起牢騷確係好煩
我地捐窿捐罅裝作現在未得閑
我地要天天照樣頑皮和貪玩
四處跳可輕鬆一下

我地細細個最愛自由 各有個小天地
最愛最愛卻算是父母親 愛意注滿這天地
齊玩轉地球 是時候轉個新氣候
齊玩轉月球 天空也會變得更加美麗
明月照遍地球 HooLa HooLa 變個小宇宙
玩呀玩呀玩到天黑都仲未停低
曳曳曳 媽媽話我地 曳曳

Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
Beeper Beeper Love
2